Het symposium in Stuttgart was het eerste (van hopelijk nog zeer vele) speciaal op zweefvliegen gerichte internationale symposium. Het werd georganiseerd door zweefvliegen werkers uit Duitsland (Ulrich Schmidt), Engeland (Francis Gilbert), Schotland (Graham Rotheray) en Finland (Gunilla Stahls).

 

Op donderdag avond kwam iedereen aan om zich in te schrijven en een groot deel deelnemers ging vervolgens naar de camping voor de overnachting. OP vrijdag, zaterdag en zondag waren er praatjes en poster sessies waarna iedereen weer naar huis ging.


Een aantal Nederlanders zijn nog op vangtrip naar Oostenrijk gegaan, zie bij reizen.


Verdere tekst volgt nog over de inhoud van de praatjes en foto's.