Het uitsluipen van de PLATBUIK

 

Het uitsluipen van de Platbuik heb ik zeer uitvoerig kunnen bestuderen in de jaren 2007, 2008 en 2009. Ook in 2012 zijn er nog 4 uitgeslopen. Daarna zijn de waarnemingen gestopt. Bij elkaar waren het er meer dan honderd. 

Onder summary vind je mijn belangrijkste conclusies.

 

Als ik ze zag hingen ze aan de muur, zaten in de begroeiing of ze liepen als larf over het straatje. Dat wil zeggen, hij ziet er uit als larf, maar in feite zit er een opgevouwen, geheel volgroeide Platbuik in.

 

 

Hier zie je er zo'n "larf" over het straatje lopen.

Er loopt een heel mooi monster over het straatje
Er loopt een heel mooi monster over het straatje

Hier hangt hij aan de muur
Hier hangt hij aan de muur

Opvallend was dat ze zich soms als ware geveltoeristen gedroegen.

Ze klommen meer dan twee meter omhoog tegen de muren van ons huis of de bijkeuken. En dan hadden ze al 4 à 5 meter over het straatje gelopen. 

De plaatsen waar ik ze heb gevonden staan op het eerste plaatje rechts.

 Het uitsluipen op de muur was niet zonder gevaar. Soms werden ze er af gepikt door een ringmus, maar vaker kwam het voor dat ze van de muur woeien.

Meestal overleefden ze dat niet, omdat de vleugels te erg beschadigden.

Als ze minder beschadigd waren lukte het wel om ze binnen, in de bloemen in een vaas of de cactussen voor het raam aan de zuidkant, op te laten groeien.

Ik zei dan tegen Janneke: "Er zit weer een Platbuik in de crèche, kan jij er op letten?" Dit in verband met het eventueel onverwacht wegvliegen en op de vloer belanden. Je zou er dan op kunnen trappen.

Het proces van uitsluipen

Als ze eenmaal vast zitten, begint, na enige tijd, het borststuk aan de rugkant te barsten.

Daar komt dan als eerste een stukje van de bovenkant van het borststuk van de libel tevoorschijn en komen er ook barstenbij de ogen. 

Dan komen de ogen, de kop en de rest van het borststuk.

Daarna de poten en dan blijft hij een tijdje zo hangen.

Vervolgens draait hij en kan de rest van het achterlijf uit de larvehuid worden getrokken.

Nu nog: vleugels oppompen, achterlijf oppompen, achterlijf afplatten, vleugels spreiden en wegvliegen.

Tijdens dit hele proces verlies hij de groene kleur, worden de poten zwart/oranje, worden de vleugels donkerder en de vleugelvlekken zichtbaar. 

Dat was altijd te zien. Ook als ze wat moeilijk te bereiken waren, zoals hier. 

mijn vader aan het werk
mijn vader aan het werk

Hier zit hij net onder de dakrand van de bijkeuken.

Dan heb je een trapje nodig om er een foto van te maken, maar zijn foto,s van statief en met interval niet mogelijk.

Ook zijn de foto's van Platbuiken op de muur minder mooi. Dat geldt ook als ze verscholen in de planten uitslopen.

Daarom was ik erg blij met de Platbuik die, in 2009, op het blad van de gele lis ging zitten.

Deze foto's staan hieronder en dienen ter illustratie van mijn indeling van het uitsluipproces in 7 stadia. Deze indeling had ik al aan de hand van de toen

beschikbare gegevens in 2007 gemaakt.