Hier komt informatie over de locaties waar de nestkasten opgehangen gaan worden, zoals landeigenaar, biotoop beschrijving, lijst van waargenomen soorten zweefvliegen en in welke bomen de nestkasten hangen.


Overzicht van natuur gebieden waar de nestkasten hangen


Toestemmingsbrieven


Logo's van de terrein eigenaren